Galleria Grafica Tokio
   
   
July 8-July 20 Kazuaki Takahata Exhibition