Galleria Grafica Tokio
15 Jan. - 27 Jan. Keiko Nakamura Exhibition